Friday, March 16, 2007

Proje Hazırlama Ders Notları

Merhaba arkadaşlar,

Proje Hazırlama Ders Notlarını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

1. hafta: Proje nedir? Projenin özellikleri nelerdir? Projelerin sınıflandırılması? Proje hazırlama aşamaları nelerdir?

Proje dersine giriş
Proje hazırlama aşamaları
ppt sunum

2. hafta: AB projeleri nelerdir? Socrates, Leonardo da vinci ve Gençlik (Youth) programları hakkında bilgiler? Bu programların amaçları nelerdir? Bu programlara kimler katılabilir? Hangi tür projelere destek sağlanır? AB projelerinin hedef kitlesi neden gençler?

AB projeleri
Leonardo da Vinci programı
Gençlik (Youth) programı

3. hafta: Proje hazırlamak için gerekli bilgiler nelerdir? Araştırma süreci nasıl gerçekleşir? Problem nasıl tespit edilir? Amaç, Önem, Varsayımlar, Sınırlılıklar nasıl ortaya konur?

Araştırma Süreç ve Teknikleri

4. hafta: sınıfta proje etkinliklerinin düzenlenmesi. Sınıf iki gruba ayrıldı. Her grup içinden proje yöneticisi seçildi, proje yöneticileri kendi grubundan proje liderlerini seçti, proje liderleri de proje ekibini belirleyerek bir işbölümü yaptılar. Doğu anadolu bölgesinden bir şehir seçtiler ve birinci grup eğitim alanında ikinci grup teknoloji alanında destek sağlamaya yönelik projeler geliştirdiler. Sonra proje ekibi işbirlikli gruplar halinde çalışarak projelerini raporlaştırıp sunumunu yaptılar. Sonra projeler değerlendirildi, eksik yönler tartışıldı. Eğlenceli bir derstti. Umarım öğrenciler de zevk alarak proje hazırlama ile ilgili temel bilgileri uygulama fırsatı bulmuşlardır.

No comments: